Ενημέρωση των ομάδων της πόλης μας για το ΤakisVogiatzisPrize2019!